Πλειοδοτικός Διαγωνισμός υπ’ αρ. Π.Ε.Ε. 5/2021 για μίσθωση οικοπέδων στη Βιοτεχνική περιοχή του Δήμου Πάφου

16/11/2021

Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για την μίσθωση 3 (τριών) οικοπέδων στη Βιοτεχνική Περιοχή του Δήμου Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έγγραφο του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα Βιοτεχνικά Οικόπεδα που είναι διαθέσιμα προς εκμίσθωση  φαίνονται στο χωροταξικό με τους αρ.  70, 92 και 93.

Το δικαίωμα της διανομής αφορά την Αναθέτουσα Αρχή.

 

 

Newsletter Signup

* indicates required