Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού

10/11/2021

 

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού

 

Άρθρο 103 & 103Α του περι Δήμων Νόμου

 

Για να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://pafosnow.org/

 

 

Newsletter Signup

* indicates required