Προκήρυξη της πλήρωσης μίας θέσης Υγειονομικού Λειτουργού στο Δήμο Πάφου

25/08/2021

1.   Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας μόνιμης θέσης Υγειονομικού  Λειτουργού με κλίμακα Α8 – Α10 – Α11.

2.   Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Στην προφορική εξέταση θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σύμφωνα με τα κριτήρια που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.

3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το   Πλαίσιο Πλήρωσης και την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από το Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. 26822363) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy

4.   Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν είτε με παράδοση είτε με άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς κ.ά.) στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος) μέχρι τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00.

5.  Κάθε αιτητής θα καταβάλει για τη συμμετοχή του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, δικαίωμα  συμμετοχής που έχει οριστεί σε €30 (περιλ. Φ.Π.Α.).

 

ΕΓΓΡΑΦΑ:

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required