Διαγωνισμός (αρ. 12Α/2016) για εργασίες καθαρισμού αργακιού

03/06/2016

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές  για τον καθαρισμό με μηχανικά μέσα του αργακιού «Διπλαρκάτζια».

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required