Διαγωνισμός (αρ. 32/2016) για την παροχή υπηρεσιών ενός Επιθεωρητή Εργοταξίου

28/09/2016

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την παροχή από πολιτικό μηχανικό, υπηρεσιών Επιθεωρητή Εργοταξίου για το έργο της Ανάπλασης και ανάδειξης χώρων στη Συνοικία Μουττάλου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required