Προκήρυξη Διαγωνισμών για απομάκρυνση φυκιών, καθαρισμού αργακιού και χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών σε παραλία

24/05/2016

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για τους εξής τρεις αυτοτελείς Διαγωνισμούς:

(α) Αρ.8/2016: Μετακίνηση φυκιών με μηχανικά μέσα από παραλίες του Δήμου.

(β) Αρ.12/2016 : Καθαρισμός με μηχανικά μέσα του αργακιού “Διπλαρκάτζια”.

(γ) Αρ.15/2016: Χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών σε λουομένους (κρεββατάκια και ομπρέλες) στην Παραλία, λήγουσας στις 31.12.2019.

2. (α) Για τους Διαγωνισμούς υπ’αρ. 8/2016 και 12/2016, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy
(β) Για το Διαγωνισμό υπ’ αρ. 15/2016, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έγγραφο με τους όρους του Διαγωνισμού από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, τηλ. 26822354), καταβάλλοντας το μη επιστρεπτέο ποσό των €15.

3. Οι προσφορές για τους Διαγωνισμούς υπ’αρ. 12/2016 και 15/2016 πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 12.00, ενώ για το Διαγωνισμό υπ’αρ. 8/2016 μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 12.00.
 

Newsletter Signup

* indicates required