Διαγωνισμός υπ’ αρ. 73/2020: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΡΩΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 (Δασούδι)

20/11/2020

Προεκτίμηση δαπάνης: 195.000 πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου  www.eprocurement.gov.cy

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10.12.2020 και ώρα 12:00.

 

Newsletter Signup

* indicates required