Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ECORouTs: Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία «Πράσινων» - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές

 

Το έργο Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία «Πράσινων» - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές γνωστό με το ακρώνυμο «ECORouTs» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ο Δήμος Ηρακλείου (Κύριος Δικαιούχος), ο Δήμος Πάφου, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Αραδίππου.   

Σκοπός του έργου "ECORouTs" είναι η ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων επιβλαβών, τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το φυσικό περιβάλλον και η προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενοι από τις αστικές μεταφορές. Επιμέρους στόχοι αποτελούν η δημιουργία κινήτρων για τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μέσων μεταφοράς, η ενίσχυση της πρόσβασης σε φιλικότερες για τον χρήστη υπηρεσίες πληροφοριών με σκοπό την αύξηση της προσβασιμότητας και της ελκυστικότητας των περιοχών και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης τόσο στην περιοχή του έργου όσο και πέρα από εκείνη.

Πρωτοποριακό στοιχείο αποτελεί η εισαγωγή οχημάτων μηδενικών ρύπων, που θα χρησιμοποιούνται τόσο από τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες όσο και από ΑμΕΑ. Η δημιουργία ενός συστήματος μέσα σε αστικές περιοχές με αξιοσημείωτη τουριστική κίνηση, οι οποίες χαρακτηρίζονται για τα υψηλά επίπεδα αέριας ρύπανσης όπως είναι η περιοχή του έργου, θα έχει ως ουσιαστικό αποτέλεσμα την ανοικοδόμηση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, μέσα σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηράκλειου πρόκειται να προμηθευτεί με δύο ηλεκτρικά λεωφορεία, ο Δήμος Πάφου με ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, ο Δήμος Χανίων με ένα ηλεκτρικό όχημα τύπου βαν καθώς και τρία ηλεκτρικά σκούτερ ενώ ο Δήμος Αραδίππου θα προμηθευτεί με δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το έργο ECORouTs έχει συνολικό προϋπολογισμό €1.262.200,00 και διάρκεια τριών χρόνων, από Οκτώβριο 2018 μέχρι Μάρτιο 2021. Ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Πάφου ανέρχεται στις €336.000,00.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» .

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.


 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗΝ 2η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ECORouTs” ΣΤΗΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

 

Στις 26 και 27 Μαρτίου 2019 ο Δήμος Πάφου συμμετείχε με επιτυχία στην 2η τεχνική συνάντηση των δικαιούχων του Έργου (πράξη) ECORouTs – Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία «Πράσινων» - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές στο Δήμο Αραδίππου. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του έργου: Δήμος Ηρακλείου (Κύριος Δικαιούχος), Δήμος Χανίων και Δήμος Αραδίππου.

 

Σε αυτή την συνάντηση, έγινε ενημέρωση και παρουσίαση της προόδου του κάθε δικαιούχου όσον αφορά τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν σε κάθε πόλη στο πλαίσιο του έργου. Οι σημαντικότερες δράσεις που αφορούν τον Δήμο Πάφο περιλαμβάνουν την αγορά ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και την πιλοτική λειτουργία του σε ‘πράσινες διαδρομές΄ για την ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων καθώς και την εγκατάσταση ενός σταθμού φόρτισης. Άλλες δράσεις του Δήμου Πάφου περιλαμβάνουν την διαμόρφωση στάσεων  του λεωφορείου σε ιστορικά σημεία, την εφαρμογή συστήματος τηλεματικής  όπου μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων σε κάθε στάση και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, θα ενημερώνεται ο επισκέπτης για την άφιξη του λεωφορείου και για τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο σημείο.

 

Σκοπός του έργου "ECORouTs" είναι η ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον και η προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενοι από τις αστικές μεταφορές. Κυρίως στόχος του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία κινήτρων για τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μέσων μεταφοράς με την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων από τις πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται τόσο από τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες όσο και από ΑμΕΑ.

Το έργο ECORouTs υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2021. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό €1.262.200,00 εκ των οποίων το ποσό των 336.000,00 € αντιστοιχεί τον Δήμο Πάφου.

 

 

 

Σε τροχιά υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για τη μετατροπή της Πάφου σε «έξυπνη πόλη» (Smart City) εισέρχεται ο Δήμος Πάφου με την έγκριση πρότασης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Πρόκειται για την πρόταση με την επωνυμία «Smart Cities», στην οποία ο Δήμος Πάφου είναι επικεφαλής εταίρος με προϋπολογισμό δράσεων που ξεπερνούν τις 400.000 ευρώ και προβλέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών στην πόλη μέσω ενός πακέτου προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας και applications για την υποστήριξη των επισκεπτών και την προβολή του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-Government), η προμήθεια και εγκατάσταση wifi hotspots και οθονών αφής, η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης», η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου “City Marketing, City Branding” κ.α.   Εταίροι στο εν λόγω έργο, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 848.000 ευρώ, είναι οι αδελφοποιημένοι Δήμοι των Χανίων και της Λέσβου.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (AUGMENTED REALITY) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 

Στην παροχή ενός πολύτιμου εργαλείου στα χέρια του κάθε ξένου επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει την πόλη μας και να ενημερωθεί για το κάθε αξιοθέατο σημείο της με την χρήση μόνο του κινητού του τηλεφώνου, προχωρεί ο Δήμος Πάφου.    

 

Το πρωί, ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία  Pyramind Services Ltd το συμβόλαιο για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας τουρισμού, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας, καθώς και για τις εφαρμογές (applications) επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality)  και ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συνολικού ποσού  122.570 ευρώ.

 

Με την πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality),  ο κάθε επισκέπτης ή ντόπιος κάτοικος  θα μπορεί να περιηγηθεί στην πόλη και να έχει μια πλήρη πληροφόρηση  για κάθε  σημαντικό αξιοθέατο, στρέφοντας απλά προς το σημείο αυτό το κινητό του τηλέφωνο.

 

Μιλώντας κατά την υπογραφή των συμβολαίων, ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι με τις εν λόγω εφαρμογές, ο Δήμος Πάφου προσφέρει ένα τέλειο τεχνολογικό εργαλείο στα χέρια του 1, 7 εκατομμυρίου  τουριστών που επισκέπτεται ετησίως την Πάφο προκειμένου οι ξένοι τουρίστες, αλλά και οι ντόπιοι κάτοικοι να γνωρίσουν  τον τόπο μας, καθιστώντας ταυτόχρονα την πόλη μας πιο φιλική προς τους επισκέπτες της. Η Πάφος, τόνισε ο κ. Φαίδωνος, θέλει και μπορεί να εισέλθει στη νέα ψηφιακή εποχή.         

 

 Η πλατφόρμα για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα θα περιλαμβάνει όλα τα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού  ενδιαφέροντος της Πάφου, καθώς και πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και το φυσικό περιβάλλον.   Τόσο η ψηφιακή πλατφόρμα όσο και το applications υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου “Smart Cities” και θα είναι έτοιμα προς χρήση εντός 6 μηνών. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος  θα προκηρυχθεί σύντομα και ο Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση wifi hotspots και οθονών αφής στην πόλη με τα οποία θα είναι συνδεδεμένη η πλατφόρμα.

  

Το έργο «Smart Cities» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και ο Δήμος Πάφου συμμετέχει σε αυτό ως επικεφαλής εταίρος. Ως εταίροι συμμετέχουν επίσης οι αδελφοποιημένοι με την Πάφο Δήμοι των Χανίων και της Λέσβου.


ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ BRANDING ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“SMART CITIES”

 

Τα συμβόλαια για την εκπόνηση της μελέτης που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του έργου “Smart Cities” για το Branding της Πάφου, υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος πόλης Φαίδωνας Φαίδωνος και ο Διευθυντής της αναδόχου εταιρείας «ANELIXIS» Γιάννης Μαυρογιάννης.

 

Η εκπόνηση της μελέτης θα αρχίσει άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών. Της υπογραφής των συμβολαίων ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Προέδρου της Επαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΥΞΕ  Θάνου Μιχαηλίδη, του Διευθυντή της ΕΤΑΠ Νάσου Χατζηγεωργίου και εκπροσώπων του ΕΒΕ Πάφου, προκειμένου να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για το Branding της πόλης.

 

 Στο πλαίσιο του ιδίου Προγράμματος έχει ήδη εκπονηθεί το ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη μετατροπή της Πάφου σε «έξυπνη πόλη», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο Διαγωνισμός για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού application με τεχνολογία “augmented reality” για την προβολή του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας της Πάφου. Σύντομα θα προκηρυχθεί και ο Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση wifi hotspots και οθονών αφής.

 

Το έργο «Smart Cities» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και ο Δήμος Πάφου συμμετέχει σε αυτό ως επικεφαλής εταίρος. Ως εταίροι συμμετέχουν επίσης οι αδελφοποιημένοι με την Πάφο Δήμοι των Χανίων και της Λέσβου.


«ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΕ «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»

 

Εκδήλωση με τίτλο Knowledge Café (Καφενείο της Γνώσης) διοργάνωσε Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στις 5.00 μ.μ., στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» ο Δήμος Πάφου και ο ανάδοχος Οργανισμός Israel Smart Cities Institute, ο οποίος έχει αναλάβει κατόπιν Διαγωνισμού την εκπόνηση της μελέτης για την μετατροπή της πόλης σε Smart City.

 

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να μεταφέρει, στους Ισραηλινούς συνεργάτες Μελετητές του Smart City τις σκέψεις και τις απόψεις των πολιτών, τις ιδέες και τις προτάσεις τους για το σημαντικό αυτό ζήτημα και ταυτόχρονα να ακούσει και να ενημερωθεί από αυτούς για τις δικές τους ιδέες και πως προχωρούν.

 

Μιλώντας  στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος τόνισε μεταξύ άλλων ότι  βασική επιδίωξη και στρατηγικός στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός νέου πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης μέσω της χρήσης και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών, καθιστώντας ταυτόχρονα την Πάφο πιο λειτουργική και ελκυστική  για τους πολίτες, τους νέους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες της.

 

Η εκπόνηση της Μελέτης διενεργείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Πάφου και εταίρους τους Αδελφοποιημένους Δήμους των Χανίων και της Λέσβου. Ο προϋπολογισμό δράσεων του Δήμου Πάφου ανέρχεται στις 361.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 643.000 ευρώ.


ΣΕ «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ» ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΦΟΣ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΗΡΑΜΜΑΤΟΣ SMART CITIES

 

Σε πορεία υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για τη μετατροπή της Πάφου σε «έξυπνη πόλη» εισέρχεται ο Δήμος Πάφου με την έναρξη του έργου Smart Cities που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

 

Χθες, πραγματοποιήθηκε στην Πάφο η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Αδελφοποιημένοι Δήμοι των Χανίων και της Λέσβου.  Ο Δήμος Πάφου είναι επικεφαλής εταίρος με προϋπολογισμό δράσεων 361.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 643.000 ευρώ.

 

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών στην πόλη μέσω ενός πακέτου προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας και applications για την υποστήριξη των επισκεπτών και την προβολή του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-Government), η προμήθεια και εγκατάσταση wifi hotspots και οθονών αφής, η εκπόνηση ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου για πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης», καθώς και η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου “City Marketing, City Branding”.  

 

 

 

To Ευρωπαϊκό Έργο “SINFONIA” εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7 (γνωστό σήμερα ως Horizon 2020) και χρηματοδοτείτε από το Έβδομο Πρόγραμμα Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 609019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο πρωταρχικός στόχος υλοποίησης του έργου “SINFONIA” είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένων και κλιμακούμενων ενεργειακών λύσεων ευρείας κλίμακας σε μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές πόλεις, και συγκεκριμένα στις πόλεις Μπολζάνο της Ιταλίας και Ινσμπουργκ της Αυστρίας, με στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 40-50% και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20%, μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων που θα συνδυάζουν την ανακαίνιση άνω των 100.000 τ.μ. ζώνης διαβίωσης, τη βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου και την προώθηση λύσεων για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη. Η Πάφος, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζί με τις πόλεις Rosenheim, Σεβίλλη, La Rochelle και Boras θα επωφεληθεί της τεχνογνωσία που θα μεταφερθεί μέσω των μοντέλων και τυπολογιών που προκύπτουν από την εμπειρία των πόλεων Μπολζάνο και Ινσμπουργκ με σκοπό την στοχευμένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών, βάση των αναγκών της, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών της πόλης.

 

Το “Sinfonia” έχει ξεκινήσει την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα  43 εκατομμύρια ευρώ από τον οποίο ο προϋπολογισμός του Δήμου Πάφου ανέρχεται στα 136,908.00€. Οι ενεργοί εταίροι και συνεργάτες του προγράμματος είναι οι Rise research institutes of Sweden AB, Landeshauptstadt Innsbruck, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Neue Heimat Tirol Gemeinnutzige Wohnugsgmbh, Universitaet Innsbruck, Tiroler Zukunftsstiftung, Comune di Bolzano, Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale Bolzano (Accademia Europea Bolzano), Instituto per L'Edilizia Sociale Della Provincia Autonoma Di Bolzano, Alperia SpA, Agenzia Per L'Energia Alto Adige – Casaclima, Boras Kommun, Commune de la Rochelle, Corporacion De Empresas Municipales De Sevilla AIE, Greenovate! Europe, Zabala Innovation Consulting S.A., Technofi SA, Wolfgang Fiest, Stadt Rosenheim, Tigas-Erdgas Tirol GMBH, Innsbrucker Immobilien GMBH & CO KG , Centre Scientifique Et Technique Du Batiment, and IDM Suedtirol - ALTO Adige.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.sinfonia-smartcities.eu


 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “SINFONIA” ΣΤΟ  BOLZANO ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Ιανουαρίου 2019  στο Bolzano της Ιταλίας, η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού  Έργου “SINFONIA” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7, γνωστού ως Horizon 2020. Στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ο Δήμος Πάφου,  παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου καθώς και η πορεία προς την υλοποίησή του.

 

Πρωταρχικός στόχος του έργου “SINFONIA” είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένων και κλιμακούμενων ενεργειακών λύσεων ευρείας κλίμακας σε μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές πόλεις, και συγκεκριμένα στις πόλεις Μπολζάνο της Ιταλίας και Ινσμπουργκ της Αυστρίας, με στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 40-50% και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20%, μέσω ενός ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων που θα συνδυάζουν την ανακαίνιση άνω των 100.000 τ.μ. ζώνης διαβίωσης, τη βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου και την προώθηση λύσεων για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη.

 

Στην συνάντηση του Μπολζάνο έγινε ενημέρωση και παρουσίαση της εφαρμογής των προγραμματισμένων δράσεων του προγράμματος από τις δύο πόλεις, Μπολζάνο και Ινσμπουργκ. Η εφαρμογή καλύπτει σήμερα το 85% των συνολικών προβλεπομένων και τα αποτελέσματα της μέχρι στιγμής υλοποίησής τους δείχνουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 60%. Η Πάφος θα επωφεληθεί της τεχνογνωσίας που θα μεταφερθεί μέσω των μοντέλων και τυπολογιών που προκύπτουν από την εμπειρία του Μπολζάνο και του Ινσμπουργκ, με σκοπό την στοχευμένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών, βάσει των αναγκών της, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών της πόλης.

 

Το “Sinfonia” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότεροι από 15 εταίροι, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα  43 εκατομμύρια ευρώ. Ο Προϋπολογισμός για τον Δήμο Πάφου ανέρχεται στις 136. 908 ευρώ.

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required