Επικοινωνία

Δήμος Πάφου

Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος

Τηλ.: 26822270
e-mail: town.hall@pafos.org.cy

Γραφείο Δημάρχου
Τηλ:26822352, Τηλεομ.:26946641
e-mail: mayor.office@pafos.org.cy

Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα
Τηλ:26822359, Τηλεομ.:26934762
e-mail: dir.general@pafos.org.cy

ΚE.Π.Ε.Δ.
Τηλ:26822270  Τηλεομ.:26934762
e-mail: politis@pafos.org.cy

Αρχείο
Τηλ:26822361, 26822362, 26822363
Τηλεομ.:26934762
e-mail: admin.hr@pafos.org.cy

Γραφείο Πολιτικών Γάμων
Τηλ:26822350, 26822353
Τηλεομ.:26822364
e-mail: civil.marriages@pafos.org.cy

Γραφείο Προσφορών
Τηλ:26822354, Τηλεομ.:26934762
e-mail: prosfores@pafos.org.cy

Γραφείο Δικαστικών Υποθέσεων
Τηλ:26822358, Τηλεομ.:26934762
e-mail: gdy@pafos.org.cy

Δημοτικό Ταμείο –Λογιστήριο
Τηλ:26937515, 26945795
Τηλεομ.:26220449
e-mail: economics.dept@pafos.org.cy

Κλάδος Φόρων
Τηλ:26950572 Τηλεομ.:26220449
e-mail: taxes@pafos.org.cy

Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων –Επικοινωνίας-Τουρισμού
Τηλ:26822357, Τηλεομ.:26934762
e-mail: foreign.rel@pafos.org.cy

Πολιτιστική Υπηρεσία
Τηλ:26932014, Τηλεομ.:26947964
e-mail: cultural.service@pafos.org.cy

Αθλητισμός – Νεολαία – Κοινωνική Μέριμνα
Τηλ:26822854, Τηλεομ.:26934762
e-mail: social.welfare@pafos.org.cy

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ:26822555,Τηλεομ.:26910121
e-mail: technical.services@pafos.org.cy
e-mail: odosimansi@pafos.org.cy

Υπηρεσία Πρασίνου
Τηλ:26815908, Τηλεομ.:26931900
e-mail: yp.prasinou@pafos.org.cy

Υγειονομική Υπηρεσία
Τηλ:26937218, Τηλεομ.:26931900
e-mail: ygeia@pafos.org.cy

Τροχονομική Υπηρεσία
Τηλ:26952558

Κλάδος Υδατοπρομήθειας
Τηλ:26943045, Τηλεομ.:26222527
e-mail: water.supply@pafos.org.cy

Υπηρεσία Καθαριότητας
Τηλ:26941136, Τηλεομ.:26931900

Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου
Τηλ.:26222286

Δημοτική Αγορά
Τηλ:26932049

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Τηλ:26933847, Τηλεομ.:26221382

Δημοτική Πινακοθήκη
Τηλ:26930653, Τηλεομ.:26811446

Σ.Κ.Ε. Πάφου
Τηλ:26923972, Τηλεομ.:26923972

Σ.Κ.Ε. Μουττάλου
Τηλ:26911750, Τηλεομ.:26911750

Newsletter Signup

* indicates required