Πολιτικοί Γάμοι

Η τέλεση πολιτικών γάμων στην Κύπρο ισχύει από το 1923. Η διαδικασία είναι απλή και πολλά ζευγάρια από όλο τον κόσμο επιλέγουν ως τόπο τέλεσης του γάμου τους την Κύπρο συνδυάζοντας το γεγονός με το μήνα του μέλιτος. Ο Δήμος της Πάφου αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς προορισμούς γι’ αυτό και τελούνται πάνω από 1,500 γάμοι κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Πάφου που στεγάζεται στο Δημοτικό Μέγαρο ώστε να ενημερωθούν αναφορικά με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν και να διεκπεραιωθούν οι τυπικές διαδικασίες που απαιτεί ο Νόμος.

Για Αγγλικανικό γάμο επικοινωνήστε με την κ. Helen Smith
Τηλ. +357 99212627, Τηλεομ. +35726952486
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο aglicancofe@cytanet.com.cy.

Για Καθολικό γάμο επικοινωνήστε με την κ. Suzie Allen
Τηλ. +357 99212627, Τηλεομ. +357 26931640
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο yohannan@cytanet.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες /διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία του γάμου και τη διευθέτηση ημερομηνίας σύναψης γάμου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Πάφου στα τηλ. 26822350 και 26822353, τηλεομ. 26822364 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο civil.marriages@pafos.org.cy.

Η τέλεση πολιτικών γάμων στην Κύπρο ισχύει από το 1923.  Η διαδικασία είναι απλή και πολλά ζευγάρια από όλο τον κόσμο επιλέγουν ως τόπο τέλεσης του γάμου τους την Κύπρο συνδυάζοντας το γεγονός με το μήνα του μέλιτος.  Ο Δήμος  της Πάφου αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς προορισμούς γι’ αυτό και τελούνται πάνω από 1,500 γάμοι κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Πάφου που στεγάζεται στο Δημοτικό Μέγαρο ώστε να ενημερωθούν αναφορικά  με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν και να διεκπεραιωθούν οι τυπικές διαδικασίες που απαιτεί ο Νόμος.

Για Αγγλικανικό γάμο επικοινωνήστε με την κ. Helen Smith
Τηλ. +357 99212627, Τηλεομ. +35726952486
Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο aglicancofe@cytanet.com.cy

Για Καθολικό γάμο επικοινωνήστε με την κ. Suzie Allen
Τηλ. +357 99212627, Τηλεομ. +357 26931640
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο yohannan@cytanet.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες /διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία του γάμου και τη διευθέτηση ημερομηνίας σύναψης γάμου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Πάφου στα τηλ. 26822350 και 26822353, τηλεομ. 26822364 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο civil.marriages@pafos.org.cy.

Παρακαλώ κάνετε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν πολιτικούς γάμους στο Δήμο Πάφου στην ανάλογη γλώσσα:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ημερομηνία γάμου μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν είναι αναγκαία η φυσική παρουσία.

Η αίτηση τέλεσης γάμου πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους προσωπικά τουλάχιστον μιά μέρα πριν το γάμο μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου από Δευτέρα – Παρασκευή 8.30 -10.30π.μ.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα ο γάμος μπορεί να προχωρήσει είτε με τη διαδικασία γνωστοποίησης γάμου όπου ο γάμος τελείται μετά από την παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία αίτησής τους αλλά όχι πέραν των 3 μηνών είτε με τη διαδικασία επίσπευσης. Η τέλεση γάμου με επίσπευση μπορεί να γίνει από την επόμενη μέρα υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους ή σε λιγότερο από δεκαπέντε μέρες νοουμένου ότι ο Λειτουργός Γάμου κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι επίσπευσης της διαδικασίας.

Ο γάμος πραγματοποιείται την καθορισμένη ημερομηνία στην παρουσία δύο μαρτύρων ηλικίας άνω των 18 ετών. Η προσκόμιση ταυτοτήτων ή διαβατηρίων τους είναι απαραίτητη.

Το πιστοποιητικό Γάμου δίδεται αμέσως. Πιστά αντίγραφα του πιστοποιητικού δίνονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
΄Ενα πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού Γάμου αποστέλλεται στην Πρεσβεία ή το Προξενείο που διατηρεί στην Κύπρο η χώρα διαμονής του ζεύγους.
Η πληρωμή τέλεσης γίνεται σε μετρητά και είναι ώς ακολούθως:

Με επίσπευση – €281,92
Με κανονική διαδικασία – €128,15
Πιστό αντίγραφο €13,67

Απαραίτητα έγγραφα – πιστοποιητικά:

Για αλλοδαπούς απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από κρατική Υπηρεσία ( π.χ. Δημαρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Πρεσβεία κ. ά). Στην περίπτωση Ελλαδίτων απαιτείται πρόσφατη άδεια γάμου από Δημαρχείο του τόπου καταγωγής τους.

  • Ταυτότητες ή Διαβατήρια ( γνήσια)
  • Πιστοποιητικά γεννήσεως
  • Ένορκο δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου, που διαβεβαιώνει ότι και τα δύο μέρη είναι ελεύθερα για γάμο (το έγγραφο αυτό έχει ισχύ 6 μηνών).
  • Βεβαίωση από Ληξίαρχο Γάμων – Υπουργείο Εσωτερικών ( όπου ισχύει)
  • Πρωτότυπο διαζύγιο ( όπου ισχύει)
  • Ένορκο δήλωση σε περίπτωση αλλαγής ονόματος ( όπου ισχύει)
  • Πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου ( όπου ισχύει)
  • Απόδειξη γονικής συναίνεσης σε περίπτωση ένας από τους δύο ή και οι δύο είναι ανήλικοι (όπου ισχύει)

Όλα τα πιό πάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα, πρόσφατα και επίσημα μεταφρασμένα στα Αγγλικά (για αλλοδαπούς).

Wedding Venues

The Municipality of Pafos offers a wide range of ceremony options to suit the interest, budget and style of each and every couple. The choice of another ceremony venue other than the Town Hall, provides the advantage of holding your wedding ceremony in the same venue as your reception and/or accommodation.

The license fee is €281,92 and an extra fee is applied on the license fee according to the chosen wedding venue.

 

Pafos Town Hall                 
It is located in the heart of the town and it is the most popular choice to celebrate a civil wedding. Built in 1955 in a classical style and surrounded by a range of historical buildings, the Pafos Town Hall is the most elegant choice to celebrate your wedding.

Εxtra fee: €100,08 (non-working hours). Total charge: €281,92 (working hours) and €382 (non-working hours).

 

Hotel Resorts
The wedding can be performed in one of the top-ranged luxurious hotels of the town. Located along the coastline and overlooking the Mediterranean Sea, all hotels provide specially decorated wedding venues, in their gardens or on the beachfront.

Extra fee: €350,08. Total charge: €632.

 

Yachts
For a truly special experience, you could charter your own private yacht to perform your wedding. The wedding is performed on board on a prestigious yacht at the Pafos harbor followed by a romantic cruise along the coastline. Extra fee: €350,08. Total charge: €632.

 

Ethnographic Museum
For a stylish wedding with a touch of local history the Ethnographic Museum of Pafos is the ideal choice. In a specially decorated outdoor area you can have a private wedding ceremony in a traditional environment.

Extra fee: €100,08. Total charge: €382

 

Municipal Park
A wedding can be performed in a truly idyllic environment, among trees and bushes, located only minutes away from the Town Hall. A romantic hidden spot of the town with; an alternative option for those couples who seek the privacy of a little eden.

Extra fee: €100,08. Total charge: €382.

 

Ottoman (Turkish) Baths: the ‘Hamam’
Found near the old market place, the Ottoman (Turkish) baths provide an ideal choice for those who seek to celebrate their wedding in an environment that combines the old and new with perfect harmony. The Ottoman Baths operate today as a Municipal Cultural Center and a marvelous outdoor area has been landscaped to meet the needs for an exclusive wedding ceremony. Smaller weddings can also be performed on the inside.

Extra fee: €100,08. Total charge: €382.

 

Lemba beach

An undeniably romantic place for a wedding with a postcard-perfect stretch of sand.  From simple to elegant ceremonies, the Lemba beach can make magic happen. The picturesque waters of the Mediterranean provide a gorgeous backdrop to enjoy a dreamful wedding. The marvelous beach front of Lemba lies at a convenient location just 15 minutes from Pafos town centre.

Extra fee: €200,08. Total charge: €482.

 

Vrysi of Lemba

If you are an outdoor kind of gal looking for a fresh approach to your wedding nothing beats a natural setting, plenty of sunshine and a marvellous view of the Mediterranean. The Vrysi of Lemba lies in the Park of Lemba, an idyllic and private setting with panoramic views of the Mediterranean. Only minutes away from the Cultural Village of Lemba, the first cultural village of the country, one can combine a truly romantic ceremony with a traditional yet lavish wedding reception.

Extra fee: €200,08. Total charge: €482.

 

 

 

 

WEDDING VENUE COORDINATORS

 

NO

VENUE

EMAIL

CONTACT

NAME

TELEPHONE NUMBER

1

ALEXANDER THE GREAT

alexanderweddings@kanikahotels.com

Helene Rousis

Chrystalla Savva

26965000

2

ALMYRA HOTEL

fboffice.almyra@thanoshotels.com

Christiana Mavromatis

Elizabeth Murray

26888716

3

ANNABELLE HOTEL

annabelle@thanoshotels.com.

Christiana Mavromatis

Elizabeth Murray

26888716

4

APHRODITE HILLS

info@aphroditehills.com

Katie Daniel

26829604

5

AVANTI HOTEL

avanti@avantihotel.com

Susan Antoniou

26965555

6

AYII ANARGYRI

info@aasparesort.com

Angela Christou

26814000

7

VASILIAS NIKOKLIS

info@nikoklis.com

Christina Konstantinou

26432211

99309279

8

CYNTHIANA HOTEL

info@cynthianahotel.com

Andreas Ioannou

26933900

9

ELEA GOLF

info@eleaestate.com

Sally Sammons

26202004

10

CAPITAL COAST

administration@klrhotels.com

Elena Procopiou

26201000

11

KEFALOS HOTEL

kefalos@kefalos.com.cy

Elena Tooulia

26844801

99437890

12

ETHNOGRAPHICAL MUSEUM

amimoni@cytanet.com.cy

Fryni Eliades

26944833

99413244

13

GREEN OLIVE

info@greenolive-restaurant.com

Charis Theocharous

97787938

14

LIOPETRO

info@liopetro.com.cy

Makis Tsiatsos

 

15

IMPERIAL HOTEL

imperial.fb@louishotels.com.

Mattheos Mattheou

26965415

16

KING EVELTHON

reservations@tsokkos.com

Annita

26930100

99715780

17

ELYSIUM HOTEL

liza@elysium.com.cy

Liza Tsadiotou

Zoe Giannopoulou

26844444

18

MINTHIS HILLS

clubhouse@minthishills.com

Natalie Birjukova

26842200

19

OLYMPIC LAGOON

olympicpaphosweddings@kanikahotels.com

Elena Kaourou

Gina Vassiliades

Christala Nicolaou

26883418

20

EXCLUSIVE YACHT WEDDINGS

sharron@exclusiveyachtweddings.com

Sharron Masouras

26271275

99459445

21

VASILIKON WINERY

info@vasilikon.com

Marina Kyriakidou

26633999

22

VENUS HOTEL

info@venusbeachhotel.com

Christina Diamanti

26949200

 

 

WEDDING COORDINATORS

 

NO

COMPANY NAME

EMAIL

CONTACT

NAME

TELEPHONE NUMBER

1

AEOLOS TRAVEL

cyprus.weddings@aeolos.com

bettina.heinrichs@aeolos.com

debbie.chrysochou@aeolos.com

 

Debbie Chrysochou

Bettina/Jo

 

25846850

2

THE WEDDING STOP

info@paphos.weddingstop.com

Aileen Gauld

96841234

3

OLYMPIC HOLIDAYS

weddings@olympicholidaysgroup.com

Alison Thompson/

Janine Carroll

 

26220403/99358334

4

THE WEDDING COUNSEL

theweddingcounsel@gmail.com

Alison Xenofontos

99579189

5

ALL BRIDES ON BOARD

accdept.allbridesonboard@gmail.com

maria.sh.georgiou@gmail.com

Maria Georgiou

99877287

6

KNOSSOS TRAVEL/ WEDDING TOURS

andreas@knossostravel.com.cy

marios@knossostravel.com.cy

Andreas Karanicolas

Marios Hadjipanayis

24664880

7

WEDDING BELLES

weddingbelles@cytanet.com.cy

Anna Michaelides

99586116

8

TOPAZ TOURS

arieh@topaztours.co.il

maria@kyprotours.com.cy

Arieh Armon/ Maria

972732658202

9

DIONYSOS TRAVEL & TOURS LTD

e.argyri@dionysostravel.eu

Erasmia Argyri

25636060

10

CYPRUS 4 WEDDINGS

evelyn@cyprus4weddings.com

Anita Antoniou/ Evelyn Demetriou

25814518/99692463

11

EXCLUSIVE YACHT WEDDINGS

info@exclusiveyachtweddings.com

Sharron Masouras

26271725/ 99459445

12

THE WEDDING LOUNGE/

EAGLES CLIFF VILLA

jane@theweddinglounge.com

Jane Dalton

01279426002

13

THOMAS COOK GROUP

cyprus.weddingteam@thomascook.com

Jennifer.Doolan@thomascook.com

Jennifer Doolan

23819160

14

PAPHOS WEDDINGS MADE EASY

info@paphosweddingsmadeeasy.com

Joanne Heyworth/Cat

26934448/

97839072 (Joanne)

96582059 (Cat)

15

ATTICA HOLIDAYS

ksenia@atticaholidays.com

Ksenia Melas

24620980

16

CYPRUS DREAM WEDDINGS

info@cyprusdreamweddings.com

Lakis Neophytou/Georgia/

Kerry/Sandra

26813050

99528410(Lakis)

99472586 (Georgia)

17

MAISY KHOURH

maisy@civilmarriage-cyprus.com

Maisy Khourh

 

18

AMAZING CYPRUS WEDDINGS

info@amazingcyprusweddings.com

Mandy O’Callaghan

26950010

99120447

19

DAISY DAISY WEDDINGS

info@daisydaisyweddings.com

Patricia Copley

99655713

20

CYPRUS WEDDING BELLES

info@cyprusweddingbelles.com.

Paula

99100869

21

PAPHOS PRESTIGE WEDDINGS

ruth@paphosprestigeweddings.com.

Ruth Walton

99389073

22

SIMPLY CYPRUS WEDDINGS

info@simplycyprusweddings.com

 

99073345

23

ST PAUL TRAVEL

holidaystpaultravel@hotmail.co.uk

 

 

24

TOP PREMIER

toppremier@cytanet.com.cy

Stelios Stylianou

99579258

25

ZAFFRON WEDDINGS/

EXCLUSIVE WEDDINGS

stella@zaffronweddings.co.uk

Stella Virdi

99460499

26

THE PAPHOS WEDDING COMPANY

sue@paphosweddingcompany.co.uk

Sue Hall

Katie Hall

26432074

27

TIE THE KNOT

enquiry@tietheknotcyprus.com

Vicki Squirrell

99956608

28

WEDDING PAPHOS

info@cyprusweddingpaphos.co.uk

 

26222052

29

WAVE DANCER

wavedancershipping@gmail.com

Yianna

96776068

30

I DO WEDDINGS

info@ido.com.cy

Igor

99320923/

26220064

31

THE WEDDING STOP

info@paphosweddingstop.com

Aileen Gauld

96841234

32

Eleonora Cyprus Weddings & Events

eleonoraweddingplanning@gmail.com

Eleonora Gregoriou

+35799494120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required