Διαγωνισμός (αρ. 6/2017) για εργασίες με εκσκαφέα

03/03/2017

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές  για την παροχή υπηρεσιών με εκσκαφέα (ντίγκερ) για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required