Αγορά υπηρεσιών για την αποψίλωση ανοικτών χώρων με τη χρήση μηχανικών μέσων (Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες Σ.Δ. 102/2016)

18/10/2016

Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τους όρους του διαγωνισμού.

Newsletter Signup

* indicates required