Πρόσληψη ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Πληροφορικής στον Δήμο Πάφου

04/10/2021

          Πρόσληψη ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση

καθηκόντων Λειτουργού Πληροφορικής στον Δήμο Πάφου

 

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου προς εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Πληροφορικής.

 

 

Newsletter Signup

* indicates required