ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ

04/10/2021

          ΠΡΟΣΛΗΨΗ   ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση δύο εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του τομέα ΄Εξυπνης Πόλης για τις εξής θέσεις:

(α)  Διευθυντή ΄Εργων ΄Εξυπνης Πόλης (κλ. Α13)

(β)  Βοηθού Διευθυντή ΄Εργων ΄Εξυπνης Πόλης (κλ. Α8).

Η απασχόληση θα αφορά την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΄Εξυπνης Πόλης. Το μισθοδοτικό κόστος δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required