Πλήρωση τριών θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτική Μηχανική/Αρχιτεκτονική) στον Δήμο Πάφου

09/07/2021

1.   Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών μονίμων θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτική Μηχανική / Αρχιτεκτονική) με κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) – Α7 - Α8(I).     

2.   Για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Στην προφορική εξέταση θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σύμφωνα με τα κριτήρια που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.

3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το   Πλαίσιο Πλήρωσης και την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων από το Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα (τηλ. 26822359) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy

4.   Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν είτε με παράδοση είτε με άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς κ.ά.) στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος) μέχρι τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 13.00.

5.  Κάθε αιτητής θα καταβάλει για τη συμμετοχή του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, δικαίωμα  συμμετοχής που έχει οριστεί σε €30 (περιλ. Φ.Π.Α.).

ΕΓΓΡΑΦΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
  2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
  3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ
  4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  5. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required