Πλήρωση θέσης εποχικού εργάτη σκυβάλων

29/06/2021

  1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης εποχικού εργάτη (Κλ. Ε6) στον τομέα περισυλλογής απορριμμάτων για μέγιστο διάστημα μέχρι τις 31.10.2021 προς κάλυψη έκτακτων/εποχικών αναγκών.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω ιδιόχειρης επιστολής και θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εργοδοτήτησης Εργατών του Δήμου.
  3. Η επιστολή πρέπει να παραληφθεί είτε με παράδοση είτε με άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς κ.ά.) στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου/Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος/τηλ. 26822363) μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2021  και ώρα 12.00

 

Newsletter Signup

* indicates required