Διαγωνισμός υπ’ αρ. Π.Ε.Ε. 24/2021 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης διαχείρισης νερού και υδρομέτρησης

11/06/2021

  1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για  την Εγκατάσταση, Προμήθεια, Θέση σε Λειτουργία και Συντήρηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Έξυπνης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Υδρομέτρησης (Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of an Integrated Smart Water Resources Management and Metering System for the Municipality of Pafos).
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy
  3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα eProcurement μέχρι και την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required