Εφαρμογή των διατάξεων του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017

24/12/2020

Σε συμμόρφωσή του με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 (Ν.184(I)/2017) (ο Νόμος), οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι οι δημότες μπορούν από σήμερα να έχουν πρόσβαση στο Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Πάφου, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Επίτροπο Πληροφοριών.
 
Για σκοπούς ενημέρωσης, σημειώνεται ότι ο Νόμος εφαρμόζεται από τις Δημόσιες Αρχές. Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθιερώνοντας το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή των Δημοσίων Αρχών.
 
Μπορείτε να δείτε το εγκεκριμένο Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Πάφου πατώντας εδώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Λειτουργό του Δήμου Πάφου, κ. Εύη Λάμπρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση evi.lamprou@pafos.org.cy  και στο τηλέφωνο 26935538.
 
 

Newsletter Signup

* indicates required