Διαγωνισμός υπ΄ αρ. 41/2020: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΕΛΛΑΧΟΓΛΟΥ

03/11/2020

Προεκτίμηση δαπάνης €125.000 πλέον ΦΠΑ

Διάρκεια εκτέλεσης του έργου : 3 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement .gov.cy

Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι και τη Δευτέρα  23.11.2020 και ώρα 12:00.

 

Newsletter Signup

* indicates required