Διαγωνισμός υπ’ αρ. ΠΕΕ 50/2020 για την Υλοποίηση, Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου LoRaWAN™ στον Δήμο Πάφου

22/10/2020

  1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για  την Υλοποίηση, Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου LoRaWAN™ (Implementation, Operation and Maintenance of a LoRaWAN™ Network for the Municipality of Pafos).
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy
  3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα eProcurement μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required