Διαγωνισμός υπ’ αρ. 55/2020 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΟ «ΙΣΜΗΝΗ ΛΙΑΣΙΔΟΥ» ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

02/10/2020

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για τη διαμόρφωση του υφιστάμενου δημόσιου χώρου πρασίνου σε πάρκο «ΙΣΜΗΝΗΣ ΛΙΑΣΙΔΟΥ» στην Πάφο.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy.  

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 26 Οκτωβρίου 2020, Δευτέρα και ώρα 12.00.

 

Newsletter Signup

* indicates required