ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 11/2020 ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ

11/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 11/2020 ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ

 

  1. Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο εκστρατείας καθαρισμού της πόλης, δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από οικονομικούς φορείς, ιδιοκτήτες φορτηγών/μηχανημάτων για τη συλλογή, φόρτωση και μεταφορά αδρανών υλικών από καθορισμένα σημεία της δημαρχούμενης περιοχής της Πάφου.

 

  1. Το ποσό που θα καταβάλλεται από τον Δήμο Πάφου στους επιτυχόντες οικονομικούς φορείς για την πιο πάνω υπηρεσία ανέρχεται στα 30 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανά δρομολόγιο.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο που ακολουθεί ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Πάφου και να  το τοποθετήσουν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος  Δημοτικού Μεγάρου) μέχρι τις 21.9.2020 και ώρα 12.00. Στο  φάκελο  να αναγράφεται η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΦΟΥ».                            

 

Newsletter Signup

* indicates required