Διαγωνισμός υπ’ αρ. ΠΕΕ 30/2020 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ (ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ)

12/08/2020

 

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για  την ενοποιηση των αρχαιολογικων χωρων Κάτω Πάφου (Φάση Ολοκλήρωσης)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy.  

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα eProcurement μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Newsletter Signup

* indicates required