Διαγωνισμός υπ’ αρ. ΠΕΕ 14/2020 για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης

07/08/2020

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για  την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης (Supply, Installation and Maintenance of a Smart Parking System).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy.  

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα eProcurement μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00.

 

7 Αυγούστου 2020

Newsletter Signup

* indicates required