Διαγωνισμός υπ’ αρ. ΠΕΕ 23/2020 για την Ανάπτυξη και Συντήρηση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στον Δήμο Πάφου

07/08/2020

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για  την Ανάπτυξη και Συντήρηση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στον Δήμο Πάφου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy.  

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα eProcurement μέχρι και την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00.

 

7 Αυγούστου 2020

Newsletter Signup

* indicates required