Πλειοδοτικός Διαγωνισμός υπ’ αρ. ΠΕΕ 9/2020 για τη χορήγηση άδειας χρήσεως του καφεστιατορίου στη δημοτική παραλία του ΣΟΔΑΠ

07/08/2020

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για  τη χορήγηση  άδειας χρήσεως του νέου καφεστιατορίου στη δημοτική παραλία του ΣΟΔΑΠ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμούαπό την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy.  

3. Οι προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00.

 

Newsletter Signup

* indicates required