Διαγωνισμός Δήμου Πάφου υπ’ αρ. 34/2020 για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών σε παραλία στη δημαρχούμενη περιοχή

06/08/2020

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών στην παραλία Παχύαμμος 2 παρά το ξενοδοχείο IMPERIAL στη δημαρχούμενη περιοχή.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή/και από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement .gov.cy 

 

3. Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00.

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required