Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αρ. Π.Ε.Ε. 7/2020 για αγορά υπηρεσιών οδηγού ηλεκτροκίνητου λεωφορείου του Δήμου Πάφου

08/05/2020

Ο Δήμος Πάφου δέχεται δηλώσεις για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματία οδηγού για την πιλοτική λειτουργία ηλεκτροκίνητου λεωφορείου του Δήμου Πάφου, για χρονικό διάστημα μέχρι 7 μήνες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή/και από το Γραφείο Προσφο-ρών του Δήμου στο τηλ. 26822354.

 

Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required