Διαγωνισμός (αρ. 30/2016) για την παροχή υπηρεσιών ενός Πολιτικού Μηχανικού

06/10/2016

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την παροχή από πολιτικό μηχανικό, υπηρεσιών για την επίβλεψη των έργων της Αποκατάστασης και εξωραϊσμού της Δημοτικής Αγοράς και της Αναδιαμόρφωσης δρόμων στην περιοχή του Μαρκιδείου Θεάτρου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required