Γνωστοποίηση σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την επικαιροποίηση και ενοποίηση της βάσης δεδομένων του Δήμου Πάφου

13/04/2020

 

1.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) / Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25.5.2018 και της εθνικής νομοθεσίας (Νόμος 125(Ι)/2018), ο Δήμος Πάφου γνωστοποιεί ότι δυνάμει της σύμβασης ημερ. 29 Οκτωβρίου 2019 που συνήψε με την εταιρεία Infocredit Group Ltd, η εν λόγω εταιρεία θα ξεκινήσει από αύριο υπηρεσίες για λογαριασμό του Δήμου για σκοπούς ομαλοποίησης, επικαιροποίησης και ενοποίησης της βάσης δεδομένων του Δήμου με στόχο αφενός τη γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών και αφετέρου την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων του Δήμου.

 

2.   Στα πλαίσιο αυτό, λειτουργοί της εταιρείας Infocredit Group Ltd ενδεχομένως να επικοινωνήσουν με δημότες για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

 

3.  Οι απαραίτητες πληροφορίες για το εν λόγω θέμα περιέχονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα για την Επικαιροποίηση της Βάσης Δεδομένων του Δήμου Πάφου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy

 

4.  To υπό αναφοράν Ενημερωτικό Σημείωμα ενδέχεται να μεταβληθεί και γι’ αυτό, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι όπως παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις του Δήμου σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

5.   Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει τους δημότες του και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας.

 

6.   Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη διεύθυνση dpo@pafos.org.cy

 

 

 

13 Απριλίου 2020

 

 

 

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required