Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε. 4/2020) για για την εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών

25/02/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε. 4/2020) για την εκπόνηση μελέτης  και επίβλεψη για  την ανέγερση Κέντρου Εξυπηρέτησης Δημοτών

Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές  για την παροχή υπηρεσιών από Ομάδα Μελετητών για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών /σχεδίων  και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση Κέντρου Εξυπηρέτησης Δημοτών.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10.3.2020 και ώρα 12.00.

 

 

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required