Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση των κενών μονίμων θέσεων

06/02/2020

Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση των κενών μονίμων θέσεων Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτική Μηχανική), Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (Αρχιτεκτονική –  Πολεοδομία), Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας, Υγειονομικού Λειτουργού, Λειτουργού Πληροφορικής και Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτική  Μηχανική / Αρχιτεκτονική)

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Newsletter Signup

* indicates required