Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση των κενών μονίμων θέσεων

04/02/2020

Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση των κενών μονίμων θέσεων

 Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Τροχονόμου και Επιθεωρητή Παραλιών

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required