Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. Π.Ε.Ε. 3/2020 για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Πάφου

27/01/2020

1.   Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Πάφου

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού και τα σχετικά σχέδια από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Newsletter Signup

* indicates required