ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΗΤΕΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

24/09/2019

 Εισαγωγή

από τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος

 

Οι άνθρωποι, που με τη μεγαλοψυχία και την ανιδιοτελή προσφορά τους ευεργέτησαν την πόλη μας και ωφέλησαν την κοινωνία μας, πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας αναγνώρισης και του προσήκοντος σεβασμού.

Με γνώμονα τη βασική αυτή αρχή και ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ευρύτερου πεδίου λειτουργίας του, ο Δήμος Πάφου, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 22.5.2017, προχώρησε στη διαμόρφωση συγκεκριμένου πλαισίου πολιτικής, μέσω του οποίου καθορίζει και προσδιορίζει τις αποφάσεις του σε σχέση με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς δωρητές και ευεργέτες της πόλης μας. 

Στόχος του πλαισίου είναι η διαμόρφωση, για πρώτη φορά, μιας θεσμοθετημένης και  συγκροτημένης  πολιτικής σχετικά με το ευαίσθητο αυτό θέμα ώστε να αποφεύγονται ασάφειες και  γενικότητες  οι οποίες δυνατόν να οδηγήσουν σε αυθαίρετες ή περιστασιακές αποφάσεις, που πιθανόν να μειώσουν τις δυνατότητες του Δήμου να αξιοποιήσει άμεσα και αποτελεσματικά  την όποια πρόθεση πολιτών για έμπρακτη προσφορά προς την Πάφο και τους κατοίκους της. Ταυτόχρονα, καθορίζεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναγνώρισης της προσφοράς και ανταπόδοσης τιμών, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αλλά και παρεχόμενων κινήτρων. 

Στο πνεύμα αυτό, το  πλαίσιο πολιτικής περιλαμβάνει τρείς βασικές ενότητες: (α) τον ορισμό του Ευεργέτη και Δωρητή (β) Τα κριτήρια ταξινόμησης (γ) Τη διαδικασία απονομής του τίτλου. Σχετικά με την απόδοση του τίτλου του Επίτιμου Δημότη και την επίδοση του Χρυσού Κλειδιού της πόλης, στόχος του παρόντος πλαισίου είναι ο καθορισμός των δύο εννοιών, η αποσαφήνιση των βασικών κριτηρίων και η κωδικοποίηση της διαδικασίας απονομής.

Είμαι βέβαιος ότι το πλαίσιο αυτό, όπως αναλυτικά παρατίθεται στις σελίδες που ακολουθούν, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Τοπική Αρχή και τους δημότες του σήμερα αλλά και για τον αυριανό πολίτη ή ενδιαφερόμενο.    

                                                                                                       Φαίδωνας Φαίδωνος

                                                                                                         Δήμαρχος Πάφου

 


ΔΩΡΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ορισμός

Δωρητές και Ευεργέτες του Δήμου Πάφου θα μπορούν να κηρύσσονται όσοι έχουν προσφέρει κτηματική περιουσία ή σημαντικά χρηματικά ποσά για σκοπούς πνευματικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης, προώθησης της Παιδείας, φροντίδας των δυσπραγούντων δημοτών, στήριξη της Εκκλησίας ή/και άλλων κοινωφελών ενεργειών. Κάθε περίπτωση δωρεάς θα εξετάζεται και θα κρίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν Πλαίσιο.

 

Ποιοί θεωρούνται Ευεργέτες και ποιοι Δωρητές

Κριτήριο του μεταξύ τους διαχωρισμού είναι η εισφορά στον Δήμο κτηματικής αξίας 500.000 ευρώ ή ανάλογου χρηματικού ποσού. Η κτηματική αξία του δωρησθέντος ακινήτου θα καθορίζεται σύμφωνα με την εκτιμημένη τιμή του κατά το χρόνο της εισφοράς.  

 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κλιμακωτά ο εξής διαχωρισμός:

 

 • Μέγας Ευεργέτης        : Όποιος εισφέρει χρηματικό ποσό ή ακίνητη περιουσία ύψους 5.000.000 ευρώ και άνω.
 • Ευεργέτης                   : Όποιος εισφέρει χρηματικό ποσό ή ακίνητη περιουσία ύψους 1.000.000 έως 4.999.999 ευρώ.
 • Μέγας Δωρητής          : Όποιος εισφέρει χρηματικό ποσό ή ακίνητη περιουσία ύψους 500.000  έως 999.999 ευρώ
 • Δωρητής                     : Όποιος εισφέρει χρηματικό ποσό ή ακίνητη περιουσία ύψους 100.000  έως 499.999 ευρώ.
 • Μέγας Εισφοροδότης : Όποιος εισφέρει χρηματικό ποσό ή ακίνητη περιουσία ύψους 50.000 έως 99.999 ευρώ.
 • Εισφοροδότης            : Όποιος εισφέρει χρηματικό ποσό ή ακίνητη περιουσία ύψους 10.000 έως 49.999 ευρώ.

 

Ως εισφοροδότης μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης όποιος προσφέρει χρηματικό ποσό ή αντίστοιχες υπηρεσίες ύψους 5.000 έως  9.999 ευρώ.

 

Κίνητρα και ανταποδοτικά οφέλη ανά κατηγορία

 

 • Μέγας Ευεργέτης
 • Εφόσον δεν είναι δημότης Πάφου, ανακηρύσσεται σε Επίτιμο Δημότη της πόλης κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
 • Προσκαλείται και παρακάθεται δίπλα από τον Δήμαρχο σε όλες τις επίσημες τελετές και εκδηλώσεις του Δήμου
 • Το όνομά του αναγράφεται πρώτο στη στήλη Ευεργετών και Δωρητών με χρυσά  γράμματα
 • Τοποθετείται αναμνηστική πλάκα στο χώρο της ευεργεσίας και, ενδεχομένως, στο χώρο όπου έζησε
 • Για τους τεθνεώτες τελείται ετήσιο θρησκευτικό και με απόφαση κατά περίπτωση φιλολογικό μνημόσυνο
 • Λαμβάνει τιμητική οδωνυμία ή ονοματοδοσία πάρκου της πόλης με επεξηγηματική επιγραφή
 • Κατά την επέτειο του θανάτου, σφραγίζεται η επίσημη αλληλογραφία του Δήμου με ειδική αναμνηστική σφραγίδα, κατόπιν σχετικής άδειας του αρμοδίου Τμήματος του Κράτους
 • Επιδίδεται χρυσή κομβιοδόχη
 • Επιδίδεται τιμητικό δίπλωμα ή πλακέτα (για τους τεθνεώτες επιδίδεται στους πιο στενούς συγγενείς) με την αναγραφή «ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ» στο πλαίσιο ειδικής τελετής.

 

 • Ευεργέτης
 • Εφόσον δεν είναι δημότης Πάφου, ανακηρύσσεται σε Επίτιμο Δημότη της πόλης κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Το όνομά του αναγράφεται στη στήλη Ευεργετών και Δωρητών με ασημένια γράμματα
 • Τοποθετείται αναμνηστική πλάκα στο χώρο της ευεργεσίας και, ενδεχομένως, στο χώρο όπου έζησε
 • Για τους τεθνεώτες, τελείται ετήσιο θρησκευτικό και με απόφαση κατά περίπτωση φιλολογικό μνημόσυνο
 • Λαμβάνει τιμητική οδωνυμία ή ονοματοδοσία πάρκου της πόλης με επεξηγηματική επιγραφή
 • Επιδίδεται αργυρή κομβιοδόχη
 • Προσκαλείται στις τελετές ή εκδηλώσεις του Δήμου και ταξιθετείται σε τιμητική θέση
 • Επιδίδεται τιμητικό δίπλωμα ή πλακέτα (για τους τεθνεώτες επιδίδεται στους πιο στενούς συγγενείς) με την αναγραφή «ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ» στο πλαίσιο ειδικής τελετής.

 

 • Μέγας Δωρητής
 • Το όνομά του αναγράφεται στη στήλη Ευεργετών και Δωρητών
 • Τοποθετείται αναμνηστική πλάκα στο χώρο της ευεργεσίας
 • Για τους τεθνεώτες τελείται ετήσιο θρησκευτικό μνημόσυνο
 • Λαμβάνει τιμητική οδωνυμία ή ονοματοδοσία πάρκου της πόλης με επεξηγηματική επιγραφή
 • Προσκαλείται στις τελετές ή εκδηλώσεις του Δήμου και ταξιθετείται σε τιμητική θέση
 • Επιδίδεται τιμητικό δίπλωμα ή πλακέτα (για τους τεθνεώτες επιδίδεται στους πιο στενούς συγγενείς) με την αναγραφή «ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ» στο πλαίσιο ειδικής τελετής.

 

 • Δωρητής
 • Το όνομά του αναγράφεται στη στήλη Ευεργετών και Δωρητών
 • Τοποθετείται αναμνηστική πλάκα στο χώρο της δωρεάς
 • Για τους τεθνεώτες τελείται ετήσιο θρησκευτικό μνημόσυνο
 • Προσκαλείται στις τελετές ή εκδηλώσεις του Δήμου και ταξιθετείται σε τιμητική θέση
 • Επιδίδεται τιμητικό δίπλωμα ή πλακέτα (για τους τεθνεώτες επιδίδεται στους πιο στενούς συγγενείς) με την αναγραφή «ΔΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ» στο πλαίσιο ειδικής τελετής.

 

 • Μέγας Εισφοροδότης
 • Τοποθετείται αναμνηστική πινακίδα στο χώρο που σχετίζεται με την εισφορά
 • Προσκαλείται στις τελετές ή εκδηλώσεις του Δήμου και ταξιθετείται σε τιμητική θέση
 • Επιδίδεται τιμητικό δίπλωμα ή πλακέτα (για τους τεθνεώτες επιδίδεται στους πιο στενούς συγγενείς) με την αναγραφή «ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ».

 

 • Εισφοροδότης
 • Τοποθετείται αναμνηστική πινακίδα στο χώρο που σχετίζεται με την εισφορά
 • Προσκαλείται σε τελετές ή εκδηλώσεις του Δήμου και ταξιθετείται σε τιμητική θέση.
 • Επιδίδεται τιμητικό δίπλωμα ή πλακέτα με την αναγραφή «ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ».
 • Για χρηματικό ποσό ή αντίστοιχες υπηρεσίες κάτω των 10.000 ευρώ, ο Δήμος εκδίδει επίσημη ανακοίνωση με την οποία εκφράζονται ευχαριστίες προς τον εισφοροδότη. Σε περίπτωση που ο εισφοροδότης αναλαμβάνει τη φροντίδα και συντήρηση Δημοτικού Πάρκου, τοποθετείται σχετική πινακίδα στο συγκεκριμένο χώρο. 

 

Διαδικασία   

Για τη άρτια, ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη διαχείριση του θέματος από τον Δήμο Πάφου, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 • Σύσταση ειδικής πενταμελούς Επιτροπής, η οποία θα μελετά την κάθε περίπτωση ευεργεσίας, δωρεάς ή εισφοράς και σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια θα διατυπώνει έγγραφη εισήγηση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αξιολόγηση και την αντίστοιχη κατανομή.  
 • Η Επιτροπή, αφού ακούσει και λάβει υπόψη τις ιδέες, τις προτάσεις ή/και την επιθυμία του Ευεργέτη, Δωρητή ή Εισφοροδότη, υποβάλλει επίσης εισήγηση για τον τρόπο αξιοποίησης της δωρεάς κατά τον πλέον συμφέροντα τρόπο για την πόλη και τους κατοίκους της.
 • Η Επιτροπή, αξιοποιώντας τα κίνητρα του παρόντος Πλαισίου, μπορεί ακόμη να διερευνά και να  διατυπώνει εισηγήσεις σχετικά με πιθανούς δωρητές από την Πάφο, την Κύπρο ή το εξωτερικό (συμπολίτες της Ομογένειας).
 • Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής. Με το τέλος της θητείας της, ο Δήμος Πάφου θα αναθεωρεί τόσο τη σύνθεσή της όσο και το γενικότερο πλαίσιο πολιτικής, προβαίνοντας σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή  αλλαγές θεωρήσει σκόπιμες.
 • Νοείται ότι η Επιτροπή έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα και όλες οι εισηγήσεις της υπόκεινται στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 


ΕΠΙΤΙΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΗΣ – ΧΡΥΣΟ  ΚΛΕΙΔΙ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ

 

 

Α΄ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ

Σε ποιους μπορεί να αποδοθεί

Ο τίτλος του Επίτιμου Δημότη μπορεί να αποδοθεί σε εξέχουσες προσωπικότητες που διατηρούν μια αναγνωρίσιμη σχέση με την Πάφο (σχέση καταγωγής, επαγγελματικής δραστηριότητας, κοινωνικής προσφοράς κ.λπ.) και προέρχονται από το χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων, της Επιστήμης, του Αθλητισμού, της Πολιτικής και της Οικονομίας, καθώς και σε άτομα που διακρίνονται για την αγνή πατριωτική τους δράση και την ανιδιοτελή κοινωνική τους προσφορά. Η απονομή του τίτλου εκφράζει και αντανακλά την αναγνώριση, την εκτίμηση, τον σεβασμό -ή ακόμη και την ευγνωμοσύνη- του Δήμου προς το πρόσωπο του τιμωμένου για όσα καλά προσέφερε στην πόλη και τους κατοίκους της, είτε σε ηθικό είτε σε υλικό επίπεδο. Νοείται ότι ο τίτλος δεν αποδίδεται σε πολίτες που ήδη απολαμβάνουν όλων των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δημότη Πάφου, αλλά σε άτομα που δεν κατέχουν την ιδιότητα αυτή, είτε είναι Κύπριοι υπήκοοι είτε υπήκοοι ξένων κρατών.

    

Τα «προνόμια» του τιμώμενου

Ο τίτλος απονέμεται στο πλαίσιο ειδικής επίσημης εκδήλωσης που λαμβάνει χώρα στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία των Μελών του Σώματος και των Αρχών της πόλης.  Ο τιμώμενος λαμβάνει αναμνηστική πλακέτα ή πάπυρο σχετικά με την απονομή του τιμητικού τίτλου και εκδίδεται δημόσια ανακοίνωση. Καταχωρίζεται στο Βιβλίο των Επίτιμων Δημοτών του Δήμου και στον Κατάλογο των Επισήμων. Προσκαλείται σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις και τελετές και ταξιθετείται σε τιμητική θέση.

  

Β΄ ΧΡΥΣΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 

Σε ποιους επιδίδεται

Το Χρυσό Κλειδί της Πόλης επιδίδεται σε υψηλούς επισκέπτες της πόλης από το εξωτερικό ως κορυφαία έκφραση της αναγνώρισης και της εκτίμησης των δημοτών της Πάφου για τις εξέχουσες διακρίσεις τους σε έναν ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας (Πολιτισμός, Πολιτική, Οικονομία, Αθλητισμός, κοινωνική ή/και εθνική προσφορά κ.ά.).  

 

Πώς επιδίδεται

Επιδίδεται, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Μέγαρο, παρουσία των Αρχών της πόλης. Εκδίδεται δημόσια ανακοίνωση και ο τιμώμενος   καταχωρίζεται στο Βιβλίο των Επίτιμων Δημοτών του Δήμου. Εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, εντάσσεται στον Κατάλογο των Επισήμων, προσκαλείται σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις και ταξιθετείται σε τιμητική θέση.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

 

Οι τιμητικοί τίτλοι και διακρίσεις απονέμονται ή επιδίδονται σε συγκεκριμένα άτομα μετά την υποβολή σχετικής πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης από το Σώμα με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των παρόντων Μελών. Επειδή στην περίπτωση της απονομής τιμητικών διακρίσεων η αξιολόγηση των προτεινομένων είναι αναπόφευκτα υποκειμενική και γίνεται στη βάση του πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται την προσωπικότητα και την προσφορά του υποψηφίου, δεν μπορεί να ισχύσουν απόλυτα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Ως εκ τούτου, η κάθε περίπτωση θα εξετάζεται και εγκρίνεται ξεχωριστά, όπως ξεχωριστά εγκρίνονται και τα αποδιδόμενα «προνόμια». Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, ως το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για την απονομή του τίτλου ή της διάκρισης με ένα ξεχωριστό κατά περίπτωση σκεπτικό, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναιρέσει ή ανακαλέσει την απόφασή του εάν κατά τη γνώμη του, και με απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων Μελών, εκλείψουν ή αναιρεθούν οι λόγοι για τους οποίους εγκρίθηκε η απονομή του τιμητικού τίτλου ή διάκρισης.     


 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΟΝΟΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μενέλαος Κακογιάννης

(1887-1969)

Κτήμα

 

ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ

Τραπεζίτης. Εκ των ιδρυτών της Παιδικής Εξοχής Πάφου.

Σάββας Κουπάτος

(1906-1984)

Κτήμα

 

 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Εκπαιδευτικός. Δωρεά κτήματος επί του οποίου ανεγέρθηκε το Κουπάτειο Δημοτικό Σχολείο με πλήρεις εγκαταστάσεις και στάδιο. Δωρητής Αγίου Κενδέα.

Δημήτριος Κωνσταντίνου

(1878-1960)

Κτήμα

 

ΜΕΓΑΣ

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

 Ανέγερση Δημήτρειου Παρθεναγωγείου Κτήματος (Δημοτικό Σχολείο). Κτήτορας Αγίου Κενδέα.

Μαρία Λοϊζίδου

(1892-1975)

Κτήμα

 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Δωρεά του Αρχοντικού της στον Δήμο Πάφου, στη μνήμη του αποβιώσαντος υιού της Κωστάκη  Λοϊζίδη.

 Ήβη Μαλλιώτου

(1895-1979)

Πάφος

 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Δωρεά του Αρχοντικού της με το περιβάλλοντα πάρκο στον Δήμο Πάφου.

Φίλων Παυλίδης

(1908-1982)

Κτήμα

ΜΕΓΑΣ

ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ

Δωρητής της κυπρολογικής βιβλιοθήκης που διέθετε στο Δήμο Πάφου

Νεόφυτος Νικολαΐδης

(1872-1941)

Πέγεια

 

 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Δικηγόρος, Έμπορος, Δήμαρχος Πάφου (1908-1920). Ευεργέτης Παιδείας.

Ανήγειρε την  «Νεοφύτειον Αστικήν Σχολήν» στο Κτήμα το 1918.

Νικόλαος Ι. Νικολαΐδης

(1884-1964)

Κτήμα

 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Δικηγόρος. Δήμαρχος Πάφου (1920-1943). Ευεργέτης Παιδείας.

Ανήγειρε το «Νικολαΐδειον Γυμνάσιον» στο Κτήμα το 1928.

Ίδρυμα

Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

 

 

ΔΩΡΗΤΗΣ

Χορηγία   60.000 Λ.Κ. για την αποκατάσταση της Δημοτικής Πινακοθήκης Πάφου

 

Χριστόδουλος Πετρίδης

(1913-2012)

Κτήμα

 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Ιδρυτής «Πετριδείου Ιδρύματος». Έκτισε και καλλώπισε την Εκκλησία του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και ίδρυσε το «Πετρίδειον Διαγνωστικόν Κέντρον» του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Θεόδωρος Δαυίδ

(1876-1948)

Άσσια Αμμοχώστου

 

ΜΕΓΑΣ

ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ

Γνωστός λαϊκός οργανοπαίκτης. Δώρισε το βιολί του, σημαντικής αξίας, στο Δήμο Πάφου. Το βιολί αποθανατίζεται στον πίνακα του Αδαμάντιου Διαμαντή «Ο κόσμος της Κύπρου».

 

 


 

Κατάλογος των αποβιωσάντων Δημάρχων και Ευεργετών

του Δήμου Πάφου

 

 

 

Α΄ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΙ

 

1. Μιχαήλ Χριστοδουλίδης

2. Σολομών Μαρκίδης

3. Νεόφυτος Νικολαΐδης

4. Νικόλαος Ι. Νικολαΐδης

5. Χριστόδουλος Γαλατόπουλος

6. Ιάκωβος Ιακωβίδης

7. Ιωάννης Αγρότης

 

Β΄  ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ  ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

 

1. Δημήτριος Κωνσταντίνου (1878- 1960)

2. Μαρία Λοϊζίδου (1892-1975)

3. Ήβη Η. Μαλιώτου (1895-1979)

4. Σάββας Κουπάτος (1906-1984)

5. Νεόφυτος Νικολαΐδης (1872-1941)

6. Νικόλαος Ι. Νικολαΐδης (1884-1964)

7. Χριστόδουλος Πετρίδης (1913-2012)

 

 

Η ανακήρυξη των υπ’ αρ. Β΄ 1-7 προσώπων ως "Ευεργετών του Δήμου Πάφου" και ο

 ορισμός ότι θα μνημονεύονται στα ετήσια μνημόσυνα που τελεί ο Δήμος, αποφασίστηκαν από το Δημοτικό

Συμβούλιο Πάφου στη συνεδρία του ημερ. 22.5.2017.

 

Newsletter Signup

* indicates required