Γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση 18 κενών μονίμων θέσεων στον Δήμο Πάφου (ΑΛΛΑΓΕΣ)

17/09/2019

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει με την παρούσα το προκαταρκτικό πρόγραμμα και την εξεταστέα ύλη των γραπτών εξετάσεων που θα διενεργηθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης 18 κενών μονίμων θέσεων.

Επισημαίνεται με έμφαση ότι στις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν με γραπτή ειδοποίηση να παρακαθίσουν όσοι αιτητές/όσες αιτήτριες κριθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι/υποψήφιες.

 

 

 

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ

Στον πιο κάτω σύνδεσμο παρατίθεται πίνακας, όπου φαίνεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, το οποίο τελεί υπό οριστικοποίηση:

Πρόγραμμα εξετάσεων (έγιναν αλλαγές)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αστέρω Μανώλη, τηλ. 26935500

 

 

Newsletter Signup

* indicates required