Διαγωνισμός αρ. 67/2019 για τη χορήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορα σημεία της παραλίας στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου

01/08/2019

Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για τη χορήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε λουομένους με αντικείμενο την τοποθέτηση στην παραλία, για ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλλευση, ακάτων, ειδών θαλασσίων αθλημάτων και άλλων αντικειμένων ή εγκαταστάσεων για σκοπούς διεξαγωγής οποιωνδήποτε θαλασσίων αθλημάτων ή ψυχαγωγίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή/και από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΓΙΝΕ Η ΕΞΗΣ ΑΛΛΑΓΗ:

Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00.

 

Newsletter Signup

* indicates required