Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε. 8/2019) για την Εκπόνηση μελετών σε υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο Τ/Κ ιδιοκτησίας

29/07/2019

 

 1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών από Ομάδας Μελετητών της πόλης για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών/ σχεδίων (Αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια, Στατικά σχέδια, Ηλεκτρολογικά/ μηχανολογικά σχέδια, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης) σε διατηρητέο κτίριο Τ/Κ ιδιοκτησίας επί της Λεωφ. Νικολάου Νικολαϊδη, για συντήρηση και προσθήκες/ μετατροπές με σκοπό την μεταστέγαση του Α΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έγγραφο του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required