ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ

25/01/2019

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει ανάγκη για την απασχόληση 9 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου ως εξής: 4 Λειτουργών Τεχνικών Υπηρεσιών  (τριών στον Κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και ενός στον Κλάδο της Αρχιτεκτονικής), 4 Τεχνικών Μηχανικών και ενός Λογιστικού Λειτουργού. Η απασχόληση θα είναι διάρκειας 24 μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (31.12.2023) και αφορά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Το μισθολογικό κόστος δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα υπό αναφοράν Ταμεία. 

 

Newsletter Signup

* indicates required