ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

18/01/2019

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές  για την παροχή υπηρεσιών από μέρους 12 ατόμων (ελαιοχρωματιστές, οικοδόμους, ανειδίκευτους εργάτες)για καθορισμένο χρονικό διάστημα με αντικείμενο τον εξωραϊσμό Τ/Κ ιδιοκτησίας υποστατικών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 21.1.2019 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required