Διαγωνισμός για τη φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση αντικειμένων στο Πράσινο Σημείο.

20/11/2018

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για τη φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων στο Πράσινο Σημείο.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required