ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20/06/2018

Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη δύο εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου προς εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτική Μηχανική) και Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (Αρχιτεκτονική) για διάστημα 24 μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Newsletter Signup

* indicates required