Διαγωνισμός (αρ. 29/2017) για την κατασκευή Πράσινου σημείου στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου

14/11/2017

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required