Διαγωνισμοί (αρ. ΣΔ 95/2017, ΣΔ 96/2017 και ΣΔ97/2017) για αγορά υπηρεσιών οικοδόμου, ελαιοχρωματιστή και ανειδίκευτου εργάτη

01/11/2017

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές  για την παροχή υπηρεσιών δύο οικοδόμων, τριών ελαιοχρωματιστών και τριών ανειδίκευτων εργατών για καθορισμένο χρονικό διάστημα με αντικείμενο τον εξωραϊσμό Τ/Κ ιδιοκτησίας υποστατικών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα από τους πιο κάτω συνδέσμους:

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required