Διαγωνισμός (αρ. 31/2017) για αγορά υπηρεσιών υπηρεσιών Φροντιστή του Γηπέδου Μουττάλου

17/10/2017

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την αγορά υπηρεσιών Φροντιστή του Γηπέδου Μουττάλου για περίοδο δύο χρόνων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy, την ιστοσελίδα του Δήμου pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου (τηλ. 26822354).

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00.

Έγγραφα του Διαγωνισμού (download)

17 Οκτωβρίου 2017 

Newsletter Signup

* indicates required