ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24/2017: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

21/08/2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24/2017: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/9/2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

Newsletter Signup

* indicates required