Διαγωνισμός (αρ. 17/2017) για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών

28/06/2017

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την Αναβάθμιση του Ιακώβειου Γυμναστηρίου στην Πάφο.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required