Διαγωνισμός (αρ. 14/2017) για εργασίες με εκσκαφέα

28/06/2017

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές  για την παροχή υπηρεσιών με εκσκαφέα (ντίγκερ) για κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required