ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

12/06/2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 28.6. 2017 και ώρα 12.00

Newsletter Signup

* indicates required