ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΦΟΥ

08/03/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης  Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων ωρομισθίου προσωπικού :

·         4 Εργατών Γενικών Καθηκόντων ( κλίμακα Ε5)

·         2 Οδηγών (κλίμακα Ε7 )

·         4 Τεχνιτών  (κλίμακα Ε7)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης και τα έγγραφα με τις σχετικές πληροφορίες (όροι απασχόλησης κ.α.) από τα Γραφεία του Συμβουλίου στη διεύθυνση: Κινύρα 23, Κόσμος Κώρτ Πάφος 8103 ή επικοινωνώντας στο τηλ. 26912154, ηλεκτ. Ταχ.: xytapafos@cytanet.com.cy .

 

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Κινύρα 

Newsletter Signup

* indicates required